Fii CLAR!
Citeste cartea!

Asociația Mutatis Mutandis susține inovația didactică!

Asociația Mutatis Mutandis susține dezvoltarea materialelor educaționale și a instrumentelor didactice. În perioada 2017-2020, s-a desfășurat proiectulErasmus+ GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching. Proiectul a fost realizat sub coordonarea  Philological School of Higher Education in Wroclaw (WSF), Poland, în parteneriat cu Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău, cu Western Norway University of Applied Sciences, cu University of Ljubljana (UL). Partener  local al Universității Vasile Alecsandri a fost și Asociația Mutatis Mutandis.   

Scopul principal al proiectuluia fost  îmbunătățirea calității metodelor și instrumentelor didactice, prin conceperea și punerea în aplicare a unor jocuri de cooperare inovatoare care dezvoltă o serie de competențe valoroase pe piața muncii din secolul 21. Obiectivele proiectului au fost: îmbogățirea resurselor de soluții didactice din cele 4 instituții de învățământ superior prin implementarea unui joc comun de tip board game și a 4 jocuri de rol care dezvoltă, în principal, gândirea creativă, abilitățile de comunicare și de lucru în grup și formarea conștiinței interculturale; creșterea potențialului instituțiilor de învățământ superior de a implementa metode de predare inovatoare prin dezvoltarea unei metodologii de creare și aplicare a jocurilor de rol; creșterea competenței didactice a cadrelor didactice in implementarea de metode de predare inovatoare.

Principalele activități, rezultate și produse au fost:

  • Proiectarea, testarea și implementarea unui joc de societate cu piese hexagonale;
  • Dezvoltarea metodologiei de elaborare a jocurilor de rol;
  • Proiectarea, testarea și implementarea a 4 jocuri de rol (fiecare partener elaborează 1 joc de rol cu o puternica componentă națională și culturală);
  • Elaborarea unei cărți in format electronic intitulată GameIT: Gamestorming for innovative teaching;
  • Elaborarea unui ghid video cu observații metodologice asupra jocurilor dezvoltate în cadrul proiectului;
  • Organizarea unui program intensiv de studiu pentru cadre didactice și studenți din cele 4 universități partenere în septembrie 2019, în Wroclaw, Polonia;
  • Diseminarea rezultatelor și a bunelor practici dezvoltate ca parte a proiectului;
  • O conferință pentru diseminarea rezultatelor intelectuale dezvoltate (Polonia).

Proiectul Nr. 2017-1-PL01-KA203-038535 GameIT: Gamestorming for Innovative Teaching a fost finanțat prin programul Erasmus+, Acțiunea-Cheie 2: Cooperare Pentru Inovare Și Schimb De Bune Practici, tipul de actiune: Proiecte de parteneriat strategic în domeniul învățământului universitar – proiecte care creează „punți” de legătură între parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare.